19:00

start wydarzenia

19:30

prezentacja

20:00

Dorota
Rajska

Senior UX Designer
IMPAQ/ Uniwersytet Warszawski

Wstęp do projektowania interakcji

20:00

prezentacja

20:30

Wojtek
Zieliński

UI / UX Designer
INFULLMOBILE

Efekt makro mobilnych mikrointerakcji

20:30

prezentacja

21:00

Więcej informacji
wkrótce